Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Hoezo-Kado V.O.F., Ruitersweg Oost 3, 5394 SN Heesch - Nederland, info@hoezo-kado.nl:

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Wat is dit? Vink "Onthoud mij" om uw winkelwagen op deze computer te raadplegen, ook als u niet ingelogd bent.